02177130488

الیاف را می‌بایست در داخل میکسر به بتن اضافه نمود. در غیر اینصورت می‌توان الیاف را در انتها به آب طرح اختلاط اضافه نمود که از طرف شرکت پارس الیس پیشنهاد میگردد (اضافه نمودن آب بتن در شرایط متعارف ممنوع است) و داخل میکسر ریخت که در این شرایط باید برای رسیدن به مخلوط یکنواخت، ۳ تا ۴ دقیقه دیگر به هم زدن ادامه داد. در صورت استفاده از بتن آماده، می‌توان الیاف را به تدریج داخلتراک میکسر ریخت و هم زدن باید در دور تند و تا زمانی ادامه داشته باشد که از پخش یکنواخت الیاف در داخل بتن اطمینان حاصل نمود.

میزان مصرف الیاف در بتن و در کفسازی صنعتی به موارد زیر بستگی دارد:

1. نوع الیاف

2. نوع کاربری سطح

3. میزان بار وارده به سطح نهایی در زمان کاربری از سطح کفسازی شده

4. عیار بتن آماده مصرفی

5. نوع زیر سازی سطح آماده بتن ریزی از نظر مش بندی و آرماتوربندی

6. ضخامت بتن ریزی جهت کفسازی

7. میزان بار دینامیکی بر روی سطح کفسازی شده

8. کیفیت سطح موجود

9. مشخصات هندسی الیاف مصرفی

مقدار مصرف الیاف با توجه به نوع و عملکرد مورد نظر کارفرما، از ۰٫۶ تا ۳ کیلوگرم در هر مترمکعب متغیر است.

میزان مصرف الیاف در بتن

نوع الیاف مصرفی در میزان مصرف آن داخل بتن بسیار حائز اهمیت است چراکه هر نوع الیاف اعم از الیاف پلیمری، الیاف پلی پرو پیلن، الیاف سنتتیک، الیاف سینوسی، الیاف فلزی، الیاف شیشه ای، الیاف تویست و ... دارای مشخصات فیزیکی و رفتاری خاصی است که در میزان افزابش مقاوت فشاری، خمشی، ارتعاشی و ... خواص منحصر بفردی دارند.

بهترین روش مصرف الیاف استفاده از چنذ نوع الیاف جهت همپوشانی آنها در کنترل مویینگی، افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشی و کاهش ترک ها می باشد. برای این منظور مهندسان شرکت پارس الیس با انجام محاسبات لازم میزان مصرف هر نوع الیاف را در هر مترمکعب بتن مشخص و به کارفرمایان اعلام می نمایند.

میزان مصرف الیاف در بتن

 برای هر نوع کاربری کفسازی خاصی پیشنهاد میگردد و به همین ترتیب با توجه به مشخص شدن میزان بار وارده مکانیکی و دینامیکی به سطح میزان مصرف الیاف نیز در داخل بتن و نوع کفسازی مد نظر متفاوت خواهد.

بطور مثال نوع الیاف کاربردی در بتن جهت کفسازی یک انبار مواد غذایی با نوع الیاف و میزان مصرف آن جهت کفسازی یک سوله چاپ که در آن دستگاه هایی با بار دینامیکی متناوب و حرکت ارتعاشی بر روی سطح وجود دارند کاملا متفاوت است.

کیفیت سطح موجود در انتخاب نوع الیاف و میزان مصرف آن متفاوت است. برای مثال جهت بتن ریزی و کفسازی روی سطح خاکی که هیچگونه زیرسازی اعم از بتن مگر و آرماتوربندی بر روی آن انجام نشده،  نمیتوان تنها از الیاف پلی پرو پیلن استفاده نمود و طبیعی است که به جهت جبران زیرسازی انجام نشده می بایست از الیاف های سنتتیک و  پلیمری نیز به مقدار مشخصی استفاده نمود. میزان مصرف الیاف در بتنی که قرار است روی سطح خاک کوبیده شده پهن و اجرا شود با میزان مصرف الیافی که قرار است بروی سطحی با ارماتوربندی قوی اجرا گردد متفاوت خواهد بود.

میزان مصرف الیاف در بتن

ضخامت بتن ریزی در میزان مصرف الیاف در هر متر مکعب نیز متفاوت است، بطور مثال میزان مصر ف الیاف برای بتن ریزی با ضخامت 8 سانتیمتر با میزان مصرف الیاف در بتن ریزی با ضخامت 15 سانتیمتر متفاوت خواهد بود. اگر برای سطحی که می بایست 10-12 سانتیمتر بتن ریزی بر روی آن انجام شود بدلیل محدودیت ارتفاع و یا شرایط خاص، ضخامت بتن ریزی به 6-8 سانتیمتر کاهش یابد، به منظور جبران کسری ضخامت و افزایش مقاومت لایه نازکتر بتن، می بایست از الیاف بیشتری در هر مترمکعب بتن استفاده نمود.

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 6 کاربر
10 / 10
از 6 کاربر