02177130488

روان کننده

روان کننده

امروزه برای افزایش مقاومت نسبی بتن و عدم افزودن آب به بتن در حال اجرا از افزودنی های بتن استفاده میشود که روان کننده بتن یکی از این محصولات میباشد.

استفاده از روان کننده در بتن باعث کاهش مصرف آب نسبت به سیمان گردیده و روانی بتن را در پی خواهد داشت.

لذا از روان کننده در بتن ریزی در فصل گرما، پمپ پذیری بتن، اجرای بتن به منظور کف سازی صنعتی، اجرای بتن به روش مکانیزه افزایش مقاومت و کارایی بتن، افزایش مقاومت خمشی و فشاری بتن و کاهش نفوذپذیری بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر