02177130488

روان کننده RLD 121 با خاصیت دیرگیری

روان کننده RLD 121 افزودنی روان کننده بتن  و کاهنده آب با خاصیت دیر گیری می باشد.

این روان کننده بر پایه ی لیگنوسولفات بوده و از آن به عنوان افزودنی بتن جهت کاهش آب، حفظ کارایی بتن و تاخیر در گیرش بتن استفاده می شود.

در بتنی که نسبت آب به سیمان برابر بتن شاهد است شاهد افزایش روانی بتنخواهیم بود که بتن بتن را بدون کاهش مقاومتف کارایی بتن را افزایش می دهد. در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد، روانی کافی را به بتن داده و منجر به افزایش مقاومت بتن می گردد و همچنین باعث تاخیر در زمان گیرش بتن می شود که نکته ای مهم در اجرای بتن در هوای گرم و حمل فواصل طولانی می باشد.

این روان کننده مناسب استفاده در بتن در فصول گرم و یا مناطق گرمسیر، افزایش کارایی و پمپ پذیری بتن، افزایش مقاومت فشاری و کاهش نفوذپذیری بتن می باشد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر