02177130488

فوق روان کننده

فوق روان کننده

این محصول مخصوص کفسازی و فاقد کلر می­ باشد که جهت مصرف در بتن آماده، تولید بتن با مقاومت فشاری بالا و هم­چنین افزایش کارایی بتن (بدون اضافه کردن آب در پای کار) مورد استفاده قرار می­گیرد. بنابراین در بسیاری از موارد، نیروی اجرایی به دلیل عدم اطلاعات کافی، برای رسیدن به بتنی با روانی و کاراریی بالا به صورت بی­رویه و غیر اصولی به بتن آب اضافه می­کنند که مشکلات بسیاری را برای سطح بتنی در دراز مدت ایجاد می­نماید

جهت رسیدن به کارایی مناسب بتن برای اجرای کفسازی های صنعتی می­ بایست اسلامپ بتن افزایش یابد. افزودن آب اضافه در مخلوط بتن سبب ایجاد روانی و کارایی بتن می­ گردد ولیکن این آب منجربه پیدایش حفره ­ها و حباب های بزرگ در مقطع بتن می­گردد که نهایتا منجر به کاهش مقاومت مکانیکی وپایایی (دوام) بتن می­گردد. برای جلوگیری از این امر می­توان از فوق روان­ کننده استفاده نمود. فوق روان کننده فاقدکلر بوده که با رعایت نسبت آب به سیمان باعث افزایش کارایی بتن می­گردد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر