02177130488

فوق روان کننده RN 320

فوق روان کننده RN 320 کاهنده شدید آب برای تولید بتن توانمند می باشد

این فوق روان کننده بر پایه نفتالین می باشد که به منظور افزایش کارایی و روانی بتن بدون افزودن آب و سایر مواد مصرفی فرموله گردیده است.

این فوق روان کننده مانند سایر روان کننده ها با کاهش مقدار آب به سیمانW/C  را بدنبال داشته و در نتیجه با کاهش نسبت آب به سیمان باعث کاهش هزینه ها، خزش، جمع شدگی و کاهش تنش های گرمایی ناشی از تولید گرمای حاصل از هیدراسیون سیمان و همچنین حفاظت محیط زیست می گردد.

این فوق روان کننده مناسب شرایط خاص آب و هوایی مثل هوای گرم  و همچنین مناسب اجرای بتن حاوی میکروسیلیس، بتن آماده، بتن حجیم و همچنین سهولت در پمپ پذیری بتن میباشد که در خصوص کفسازی صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

در اجرای بتن به روش مکانیزه و یا اجرای بتن الیافی و بتن سخت صنعتی و کف صنعتی مرحله اولیه کار بعد از قالب بندی بتن ریزی می باشد که اگر بتن آماده پمپ پذیر نباشد و یا شرایط آب و هوایی مساعد نباشد در همان گام اول کار با مشکل مواجه شده که منجر به عدم رضایت از سطح نهایی خواهد شد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر