02177130488

فوق روان کننده RNF 231

فوق روان کننده RNF 231 افزودنی و کاهنده آب به منظور تولید بتن توانمند با خاصیت تسریع در زمان گیرش تهیه و تولید گردیده.

این فوق روان کننده زودگیر به منظور سهولت اجرا، افزایش کارایی بتن، افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن مورد استفاده قرار می گیرد. فوق روان کننده RNF 231 با عملکرد شیمیایی بر روی فرآیند آبگیری سیمان باعث سرعت بخشیدن به زمان گیرش بتن میشود.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر