02177130488

کفپوش اپوکسی آنتی الکترو استاتیک

«کفپوش اپوکسی آنتی الکترو استاتیک»

نیاز به یک کفپوش آنتی الکترواستاتیک در صنایع الکترونیک جزء حیاتی و ضروری است. ضرورت استفاده از این نوع کفپوش به خصوص در ساخت و تولید مدارها و بوردهای الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.

در محیط های صنعتی کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک وظیفه محافظت از تجهیزات الکترونیکی حساس و همچنین پرسنل و اپراتورها را در برابر تخلیه اکترو استاتیک(ESD) بر عهده دارد. محیط هایی که در آن ها از الکتریسیته و برق استفاده میشود نیازمند استفاده از کفپوش آنتی استاتیک هستند. کفپوش آنتی استاتیک بوسیله نوارهای مسی الکتریسیته ساکن را برای تخلیه به سمت زمین هدایت می کند. 

در بیمارستان، اتاق عمل، سالن رادیولوژی و عکسبرداری، سالن سی تی اسکن و MRI که تجهیزات اصلی آنها را دستگاه هاي الکترونیکی تشکیل داده، وجود کفپوش آنتی الکترو استاتیک به منظور هدایت بارالکتریکی به سمت زمین امری ضروری است  چراکه در اینگونه محیط ها بدلیل نوسانات الکتریکی ممکن است هم به دستگاه ها و تجهیزات آسیب برسد و هم برای اپراتورها و کارکنان دستگاه ها خطر به همراه داشته باشد.

کفپوش اپوکسی آنتي الکترواستاتیک یا در زبان محاوره همان آنتی استاتیک، بهترین گزینه برای اتاق تمیز (Clean Room) می باشد. 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر