02177130488

بافت آرماتور-آرماتوربندی

به منظور تقویت کف و کنترل خیزش و خمش بتن از آرماتور (میلگرد بافته شده یا مش) استفاده می شود. با توجه به نوع کاربری پروژه، بار دینامیکی و بار ثابت وارد شونده در هر متر مربع، موقعیت اقلیمی پروژه و بسیاری از فاکتور های دیگر در انتخاب سایز میلگرد و فواصل بافت ها تاثیر بسزایی دارد.

برای مثال ممکن است برای یک کارخانه نساجی پیشنهاد آرماتوربندی بر روی میلگرد نمره 8 با چشمه 20 باشد (ɸ8@20) اما برای یک کارخانه خودروسازی پیشنهاد به استفاده از میلگرد نمره 10 با چشمه 25 باشد.

شرکت پارس الیس آمادگی خود را جهت ارئه مشاوره رایگان در خصوص آرماتوربندی و ارائه خدمات بافت آرماتور به کارفرمایان محترم در سراسر ایران اعلام میدارد.

در کفسازی صنعتی در سیستم های اجرای بتن به روش مکانیزه و بتن سخت صنعتی پیشنهاد میگردد به منظور تقویت کف و بالابردن مقاومت های سطح نهایی از آرماتور بندی بر روی بتن مگر استفاده شود.

در آرماتوربندی از اسپیسر به عنوان فاصله دهنده بین سطح زیرین و میلگرد استفاده میشود که ارتفاع اسپیسر نیز به ضخامت بتنی که قرار است اجرا شود بستگی دارد تا کارایی آرماتور بهبود یافته و کیفیت سطح و مقاومت های آن افزایش یابد.

10 / 10
از 3 کاربر