02177130488

خدمات

خدمات

1مجموع 1 پروژه
  • کفپوش بتنی

    کفپوش بتنی

    کفپوش بتنی در مجموعه پارس الیس به کفسازی های صورت گرفته با بتن فرآوری شده بوسیله انواع الیاف و افزودنی بتن مختلف تعلق میگیرد. در این میان اجرای بتن به روش مکانیزه، بتن الیافی و همچنین کفپوش بتن سخت رنگی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

1مجموع 1 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر