02177130488

بازسازی و ترمیم کف

شرکت پارس الیس مفتخر به ارائه خدمات مشاوره، تخریب و ترمیم و بازسازی کف سوله ها، کف پارکینگ، کف بیمارستان و ... می باشد.

با گذشت زمان و حضور عوامل محیطی مختلف و یا تغییر کاربری برخی از محیط ها کارفرمایان ملزم به تخریب و کفسازی مجدد می شوند.

به طور مثال اگر سالنی تغییر کاربری داشته باشد و یا برای ایجاد کیفیت و زیبایی بیشتر از کفپوش اپوکسی بر روی آن استفاده کنند اجرای اپوکسی بر روی سنگ، موزاییک، سرامیک سالم امکان پذیر بوده و کارشناسان با مراجعه به محل پروژه و ارزیابی سطح مشاوره اجرایی را به کارفرمایان ارائه نموده و آماده ارائه خدمات بعدی نیز خواهند بود.

درصورتیکه کف سالن بسیار قدیمی و دارای کیفیت پایین باشد و یا کارفرما بخواهد از سیستم کفسازی پایه سیمانی استفاده نماید و فضای کافی برای بتن ریزی نداشته باشد شرکت پارس الیس خدمات تخریب، جمع آوری و تخلیه کف را انجام داده و پس از آن آماده اجرای بتن مگر، آرماتور بندی (بافت آرماتور)، بتن ریزی و اجرای بتن به روش مکانیزه و یا اجرای بتن سخت صنعتی و اجرای کفپوش پایه پلیمری مثل اجرای کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان می باشد.

 

10 / 10
از 1 کاربر