02177130488

کفپوش پایه پلیمری

کفپوش پایه پلیمری طی سه سیستم کفپوش اپوکسی، کفپوش پلی یورتان و پوشش رزینی محافظ سطح توسط شرکت پارس الیس صورت می گیرد.

در نقطه مشترک هر سه سیستم علاوه بر پایهء مواد اولیهء مصرفی، شرایط اجرا نیز می باشد، به این دلیل که در کفپوش های پایه پلیمری کیفیت سطحی که قرار است پوشش بر روی آن انجام شود و ضخامت درخواستی کارفرما در مصرف مواد و روش اجرا بسیار حائز اهمیت می باشد.

10 / 10
از 1 کاربر